Työelämän tutkimuksissa on havaittu, että työajasta iso osa kuluu sähläykseen. Sähläystä on turha ja tuottamaton työaika. Sitä aiheuttavat esim. toimimattomat tietojärjestelmät ja katkokset tiedon kulussa.

Työtunteja on noin 1 800 – 1 900 vuodessa. Siitä varsinaiseen työhön käytetään 78 %, kun on vähennetty lomat, poissaolot sekä koulutukseen ja kehittämiseen käytetty aika (koulutukseen 0,5 % eli keskimäärin 1,5 pv/työntekijä ja omaan kehittämiseen eli käytännössä muutoksen toteuttamiseen 0,5 %.). Teholliseksi työajaksi on arvioitu vain 58,5 %.

Turhan työn osuus on kasvanut ja täyttää jo viidenneksen työajasta. Siten siis laskennallisesti työviikosta perjantait menevät sählätessä.

Miten sähläämistä voidaan vähentää ja parantaa kilpailukykyä henkilöstövoimavarojen avulla? Miten vaikuttaisi esim. henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen tuplasti, käytännössä siis keskimäärin 3 pv/henkilö vuodessa? Lisäksi vastaava panostus myös kehittämiseen käytettyyn aikaan lisäisi mielestäni työhyvinvointia ja tuottavuutta moninkertaisesti.

Sählääminen on ihan normaalia ja kuuluu ihmiselämään. Sitä voidaan kuitenkin vähentää määrätietoisella toiminnalla. Miten sinä vähennät sähläämistä?

Lähteet: Työaikakatsaus, Elinkeinoelämän keskusliitto (2010) ja http://sykettatyohon.fi/fi/teemat/tyohyvinvointi-johtamisessa (Marko Kesti)