Suomalaisesta työelämästä halutaan tehdä Europan paras vuoteen 2020 mennessä. Työelämä 2020 –hanke perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen työelämästrategiaan. Ajatuksena on kehittää samanaikaisesti työelämän laatua ja tuottavuutta. Yksi hankkeen painopisteistä on osaava työvoima.

Työelämästrategia

Hankepäällikkö Margita Klemetti kertoi Uudista ja uudista 2013 –tapahtumassa osaavan työvoiman koostuvan seuraavista osa-alueista:

–        osaamisen kehittäminen

–        henkilöstövoimavarojen johtaminen

–        koulutuksen ja työelämän yhteistyö

Osaamisen kehittämisen muodot monipuolistuvat jatkuvasti. Työssä oppiminen tulee entistä tärkeämmäksi. Enää ei riitä henkilöstön lähettäminen koulutuksiin ja seminaareihin, joiden jälkeen saatu oppi päätyy usein mappina osallistujan hyllylle.

Miten teillä?

Osaamista on voitava jakaa työyhteisössä. Organisaation pitää hyötyä siitä toiminnan tehostumisena, tuloksen parantumisena ja entistä parempana tavoitteiden saavuttamisena. Miten tämä onnistuu arjen pyörityksen keskellä?

Hankkeen sivuilta löytyy esimerkkejä erilaisista malleista. Osaaminen on jaoteltu hyvään perustasoon, kehittäjiin ja edelläkävijöihin. Sieltä voit tunnistaa oman työpaikkasi tilanteen.

Kuvan lähde: http://www.tyoelama2020.fi/tyoelama_2020_-hanke/tyoelamastrategia