Henkilöstön osaaminen

OSAAVA HENKILÖSTÖ TURVAA MENESTYKSEN

Tunnista osaaminen ja kehittämistarpeet

Kehitä osaamista suunnitelmallisesti 

Johda osaamista tavoitteellisesti

Ota yhteyttäVaraa tutustumisaika

TOIMINTAKENTTÄMME

Oikeat ihmiset oikeille paikoille

Tunnista tulevaisuuden osaamistarpeet. Kartoita nykyosaaminen, asenteet ja motivaatio.  Kehitä osaamista systemaattisesti. Johda osaamista strategian suuntaan. 

Tilaa osaamisen johtamisen työkirja

Muutos haastaa osaamisen

Työ ja tilanteet muuttuvat. Millä osaamisella saavutat tavoitteet ja toteutat strategiaa?
Riittääkö osaaminen ja osaajat?

Osaaminen on organisaation tärkein pääoma

Kilpailukyky riippuu henkilöstön osaamisesta, sen käyttämisestä ja uuden oppimisesta
Kilpailu tulevaisuuden osaajista korostaa työnantajamielikuvaa
Otetaan inhimillinen pääoma haltuun ja laaditaan osaamisstrategia.

Osaamisen avaimet käteen

  • Täsmällistä, vaikuttavaa ja kustannustehokasta osaamisen johtamista
  • Henkilöstön kehittäminen mitatun tiedon pohjalta systemaattisesti
  • Osaamiskeskusteluilla strategia eloon arjen työssä
  • Fasilitoinnilla ideointia ja ratkaisuja yhdessä
  • Koulutussuunnitelmalla veroetua
  • Uramuotoilu muutostilanteissa

Parempi tuottavuus ja työhyvinvointi

Osaava henkilöstö onnistuu työssään ja voi paremmin.
Tuetaan yhdessä ajattelua, tekemistä ja osaamisen jakamista yhteisissä työpajoissa

Osaamisen asiantuntijan näkemys

Ulkopuolinen asiantuntija tuo uusia näkökulmia ja tekemisen vaihtoehtoja.

Osaamisen johtaminen

Oikean osaamisen varmistaminen

Osaamisen määrityksellä ja mittaamisella täsmätietoa kehittämiseen

Coaching ja mentorointi

Kehittymisen kannustusta ja tukea tulosten saavuttamiseen

Johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille

Fasilitointi

Toiminnallisilla työpajoilla yhdessä ajattelua, ideointia ja tekemistä

Osaamisen jakamista

Työhyvinvoinnilla työn iloa ja onnistumisia

Katso video: Osaamisen johtaminen kannattaa

 

Asiakkaiden kertomaa

”Osaamiskartoituksen yhtenä tavoitteena oli saada aineksia kulttuurimuutokseen osaamisen kehittämisen osalta. Keskeistä oli itse osaamiskartoitusprosessi ja miten se avasi keskustelua osaamisesta ja sen kehittämisestä – ihmiset alkoivat miettiä näitä asioita itse kukin kohdallaan.”

Susanna Kukkola | Ahlstrom-Munksjö Oyj

Prosessin kulku

Competence Design®
prosessin kulku

Kartoitus

Tunnistetaan osaaminen, asenteet ja motivaatio

Kriittiset osaamistarpeet stategialähtöisesti

Käyttämätön potentiaali esiin

Suunnittelu

Suunnitellaan ja kehitetään osaamista systemaattisesti ja osallistavasti

Koulutussuunnitelmalla veroetua

Toteutus

Suunnitelmien käytäntöön vieminen toiminnallisilla työpajoilla

Art of Hosting -fasilitointi

Kiireenkesytys® -työpajat

Asiakkaitamme

Vaikuttavien toimijoiden kumppani

Asiakkaiden kertomaa

”Osaamiskartoitus oli helppo ja nopea toteuttaa. Meille tärkeät osaamisalueet määriteltiin työroolien mukaisiksi osaamisprofiileiksi näppärästi, ja käytännön toteutus sujui netin kautta. ”

Elina Pekkarinen | Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy