Uudenmaan Herkku Oy:n toimitusjohtaja Sirpa Bäckstöm sai vahvistusta ajatuksilleen osaamisen ja toiminnan kehittämisestä, kun yrityksen osaaminen tunnistettiin kartoituksen avulla.

”Asiat, jotka olivat mietityttäneet jo aiemmin, vahvistuivat kartoituksen jälkeen. esim. konditoriatuotteiden viimeistelytaidot, muiden kuin omien työtehtävien osaaminen ja hallitseminen – toi esille laajasti ihmisen osaamista. Puutteista seurasi myös toimenpiteitä. Kartoituksen tulokset ovat olleet myös kehityskeskustelun pohjana. Eli on hyvä alustus muutokselle, antaa pohjustusta.

Kondiittori koulutettiin mestariksi eli ihan osaamiskartoituksesta se lähti ja nyt saatiin  maaliin asti. Myös työn jälki on parantunut, joka oli ydinasia tässä.”

-Sirpa Bäckström, Uudenmaan Herkku Oy

STRATOS-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa osaamisen johtamisen kulttuuria, edistää tuottavuutta, kehittää työhyvinvointia, koota yhteen parhaita käytäntöjä sekä kehittää mikro-, pien- ja pk-yrityksille soveltuva osaamisen johtamisen toimintamalli. Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus ja sitä hallinnoivat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Hanke sai myös ESR-rahoitusta.