Mistä yrittäjä tietää, mitä osaamista hänellä ja yrityksessä on? Mitä osaamista tarvitaan, jotta tulosta tulee jatkossakin? Mistä hankitaan puuttuva osaaminen? Miten kerrotaan osaamisesta vakuuttavasti? Näitä asioita pohditaan VERTTI Osaamisklinikoilla, joihin osallistuu 16 yrittäjää kahdessa ryhmässä.

VERTTI –hankkeessa matkataan verkostoitumisen ja palvelumuotoilun avulla kohti menestystä myös tulevaisuudessa. Yhteistyöllä ja ketterällä kehittämisellä saadaan työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Omaa osaamista voi olla vaikea hahmottaa yksin. Osaamisklinikalla osaamiskonsultin sparraamana ja pienessä vertaisryhmässä se on helpompaa. Osaamisklinikalla osallistujat saavat:
• henkilökohtaisia keskusteluja osaamiskonsultin kanssa
• pienryhmätapaamisia: leirejä muiden yrittäjien kanssa
• mahdollisuuden rakentaa osaamiskumppanuuksia muiden yritysten kanssa
• uusia kontakteja, verkostoja ja ideoita liiketoimintaan

VERTTI-hanke on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on:
1) Tunnistaa yritysten kehittämis-, osaamis- ja kohtaamistarpeet sekä edistää pienten yritysten verkostojen kehittymistä
2) Tuottaa mikro- ja pienyrityksille yksilöllistä, prosessimaista yrittäjätukea sekä ennakoivia yrittäjä-/yrityslähtöisiä palveluja
3) Kehittää konseptiaihioista pilotoinnin ja kokeilujen kautta palveluita yksilölliseen yrittäjätukeen
4) Luoda yksilöllisen yrittäjätuen prosessimalli laajemmin hyödynnettäväksi.

Osana yksilöllisen yrittäjätuen prosessimallin kehittämistä testataan kolmea yksin- ja pienyrittäjätukea tarjoavaa palvelukonsepti-aihiota eteenpäin valmiiksi konsepteiksi – osaamisklinikka, yrittäjäluotsi ja minicamp. Hankkeessa edistetään yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia verkostoissa tapahtuvan palvelumuotoilun avulla, joka osaltaan tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä. Mukana on noin 50 yritystä eri toimialoilta.

VERTTI-hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja hankekumppani Prizztech Oy. Yhteistyössä ovat mukana Competence Design Oy ja Covis Partners Oy. Hankkeen toteutusaika: 1.3.2018 – 31.8.2020. Päärahoittaja: Hämeen ELY-keskus.
Lisää tietoa:
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/porin-yksikko/yhteiskunnallinen-vuorovaikutus

 

ELYVipuvoimaan EU:lta
Euroopan sosiaalirahasto