Maarit Virran Virranliike-yritys vahvistaa organisaation osaamista lähtökohtanaan työ ja sen tekijät – strategisia tavoitteita unohtamatta. Maarit osallistui STRATOS-hankeen osaamiskartoitukseen yrittäjäryhmässä. Hänen mukaansa osaamiskartoitusryhmästä sai vertaistukea ja sparrausta, yhteinen aallonpituus löytyi ryhmässä nopeasti. Osaamiskartoituksen pohjalta hän sai idean kehittää oman osaamisensa tuotteistamista ja selkeyttää yrityksensä markkina-asemaa.

Osaamiskartoitus vahvisti hänen ajatuksiaan siitä, että yksinyrittäjällä tulee olla kumppaneita, joiden kanssa voi tehdä asiakashankintaa. Kumppanit ovat työkavereita, joiden kanssa voi myös vaihtaa ajatuksia. Yksinyrittäjälle tärkeintä ovatkin kontaktit ja verkostot, joiden rakentamisessa auttavat sosiaaliset taidot ja kyky sanoittaa omaa osaamista ja katsoa sitä eri näkökulmista.

STRATOS-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa osaamisen johtamisen kulttuuria, edistää tuottavuutta, kehittää työhyvinvointia, koota yhteen parhaita käytäntöjä sekä kehittää mikro-, pien- ja pk-yrityksille soveltuva osaamisen johtamisen toimintamalli. Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus ja sitä hallinnoivat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Hanke sai myös ESR-rahoitusta.