NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi (neuro-linguistic programming) on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP:n avulla voidaan tarkastella esimerkiksi uskomuksia:
Uskomukset itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

Loogisten tasojen avulla voidaan tarkastella mm. osaamista ja taitoja:
Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan tunnistaa ja oivaltaa ongelma- ja kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat:

• Ympäristö: ulkoiset rajoitukset ja mahdollisuudet
• Käyttäytyminen, reaktiot: mitä teen
• Taidot ja kyvyt: sisäiset ja ulkoiset toimintatavat
• Arvot ja uskomukset: yleistykset, käsitykset, merkitykset
• Identiteetti: kuka, rooli, perustehtävä
• Minkä suuremman osa?

(Lähteet: Suomen NLP-yhdistys ry ja Veli-Matti Toivonen, VMT koulutus Oy)