Osaamisklinikan prosessikuvausMistä yrittäjä tietää, mitä osaamista hänellä ja yrityksellä on? Miten osaamista ja vahvuuksia voi tunnistaa ja sanoittaa? Mitä osaamista tarvitaan, jotta tulosta tulee jatkossakin? Miten hankitaan puuttuva osaaminen? Miten kerrotaan osaamisesta asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vakuuttavasti? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia yrittäjien ja yritysten Osaamisklinikalla.

Osaamista voi olla vaikea hahmottaa yksin. Valmentajan sparraamana ja vertaisryhmässä muiden yrittäjien kanssa se on helpompaa. Osaamisklinikalla pysähdytään yrittäjän tilanteen ja osaamisen äärelle ja otetaan aikaa osaamisen jäsentämiseen. Yrittäjän ja henkilöstön osaamiset kuvataan ja sanoitetaan yrityksen menestymisen näkökulmasta: mitä osaamista on bisneksen pyörittämiseen.

Osaamisklinikalla käydään sekä henkilö- ja yrityskohtaisia keskusteluja että osallistutaan ryhmätapaamisiin. Niiden avulla voi rakentaa osaamiskumppanuuksia sekä saada uusia verkostoja ja ideoita liiketoimintaan.

Liiketoiminta ja mieli rinnakkain

Osaamisklinikan henkilökohtaisissa keskusteluissa yrittäjän kanssa ja suuremmissa yrityksissä yrityskohtaisissa työpajoissa tuodaan esiin yrittäjän ja yrityksen henkilöstön osaamista ja kehittämisen kohteita. Keskusteluissa yhdistyvät sekä liiketoimintaan että yrittäjän mieleen ja ajatteluun liittyvät asiat, sillä yrittäjän menestymistä voivat rajoittaa osaamiskuilujen lisäksi mielen esteet (esim. rajoittavat uskomukset). Niitä voidaan purkaa mielikuvaharjoituksilla.

Osaamisklinikalla lähdetään liikkeelle yrittäjän ja yrityksen tilanteesta ja tarpeista esim. yrityksen kehittämiskartan avulla. Tarvekartoituksen lisäksi määritellään yrityksen kehittymisen tavoitteet. Työkaluina käytetään keskustelujen lisäksi toiminnallisia menetelmiä ja harjoituksia.

Osaamisen lisäämistä yritykseen tarkastellaan myös osaamisen hankkimisen näkökulmasta esim. verkostoitumisen avulla. Yrittäjä ei voi eikä hänen tarvitse osata itse kaikkea. Mitä osaamista tarvitaan lisäksi ja mistä sitä voisi hankkia? Mitä verkostoja on ja mitä vielä tarvitaan? Mistä löytyy oma osaamisheimo, jolla menestys varmistetaan?

Rakentamalla osaamiskumppanuuksia ja osaamisverkostoja voidaan kehittää uusia ideoita liiketoimintaan, jalostaa olemassa olevia tuote- ja palveluratkaisuja ja luoda uutta menestystä asiakkaiden ja markkinoiden tarpeista lähtien palvelumuotoilun avulla. Näin mahdollistetaan tuloksen ja tuottavuuden paraneminen.

Polkumalli johtaa uusiin ajatuksiin ja toteutuksiin:  Osaamisklinikan eteneminen ei ole ennalta määritelty, vaan toteutus räätälöidään joka kerta osallistujien lähtökohdista. Polulla yhdistyvät yksilö- ja ryhmätyöskentely sekä yrityssparraus ja mentaalivalmennus. Ota yhteyttä jos haluat yrityksellesi oman Osaamisklinikan!

Vahvuuksista voimaa ja hyvinvointia

Vahvuuksien ja potentiaalin hyödyntäminen on yhteydessä itsetuntoon, terveyteen ja merkityksellisyyden kokemiseen. Kun yrittäjä löytää oman elementtinsä osaamisensa, mielenkiinnon kohteiden ja niiden avulla tuotettavan hyödyn/avun/lisäarvon myötä, myös hänen hyvinvointinsa paranee. Jotta yrittäjä voi tuottaa uutta, tulee hänen voida hyvin.

Yrittäjälle on tärkeää pysähtyä aika ajoin arvioimaan omaa työkykyään ja hyvinvointinsa tilaa. Osaamisklinikalla käsitellään verkkotyökalujen ja toiminnallisten menetelmien avulla myös työkykyä ja menetelmiä sen ylläpitämiseen ja parantamiseen. Hyvinvoiva yrittäjä jaksaa työskennellä tavoitteita kohti ja voi paremmin, kun saavuttaa niitä. Silloin myös lähipiiri voi hyvin.

Osaamisklinikka on kehitetty ESR-rahoitteisessa hankkeessa Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista (VERTTI 1.3.2018-31.12.2020). Yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Prizztech Oy, Competence Design Oy ja Covis Partners Oy, päärahoittajaviranomainen Hämeen ELY-keskus.

Tarkempi kuvaus Osaamisklinikasta löytyy hankkeen julkaisemasta Pitkäkestoisen yrittäjätuen oppaasta. Tutustu myös videoihin, podcasteihin ja blogeihin: https://www.utu.fi/fi/vertti

Vipuvoimaa EU:ltaEuroopan sosiaalirahasto