Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen yrityspalvelut auttavat liiketoiminnan kehittämisessä ja avustavat toiminnan muuttamisessa kohti haluttua tilaa. Keuken yritysneuvojat tekevät vaativaa asiantuntijatyötä Keski-Uudellamaalla toimivien yritysten menestymiseksi. Henkilökunnan osaaminen on siten ratkaisevassa asemassa yritysten palvelemisessa.

Keukessa on toteutettu osaamiskartoituksia useaan kertaan vuodesta 2014 lähtien. Toimitusjohtaja Elina Pekkarinen halusi kehittää osaamista suunnitelmallisesti ja strategisia tavoitteita vastaavasti. Lisäksi henkilökunnassa oli tapahtumassa muutoksia, ja uusille kaivattiin perehdyttämissuunnitelmaa. Tähän C&Q Systems Oy:n osaamiskartoituspalvelu tarjosi sopivan ratkaisun.

Osaamiskartoitus tuottikin tuloksena osaamisen timantteja, eli teki näkyväksi sen osaamisen, jolla Keuke menestyy. Joitakin hiomista vaativia osaamisalueitakin löytyi, ja Keukelle laadittiin kokonaisvaltainen koulutussuunnitelma. C&Q-asiantuntija Heli Tuulenmäki tuotti lisäksi jokaiselle henkilökohtaisen kehittämiskortin. Sen avulla saatiin täsmennettyä osaamisen kehittämisen menetelmät, aikataulut ja kustannusarvio. Ja kun koulutussuunnitelma tehtiin heti vuoden alussa, mahdollistaa se työnantajan koulutusvähennyksen verotuksessa, enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti verovuodessa.

”Osaamiskartoitus oli helppo ja nopea toteuttaa. Meille tärkeät osaamisalueet määriteltiin työroolien mukaisiksi osaamisprofiileiksi näppärästi, ja käytännön toteutus sujui netin kautta. Tulokset käytiin läpi kehityskeskusteluissa ja uusien henkilöiden perehdyttäminen käynnistyi tavoitteellisesti” kertoo Elina.

Elina Pekkarinen, toimitusjohtaja, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy